Czy szkolenie BHP musi być nudne?

Jakie mamy rodzaje szkolenia BHP w Bydgoszczy?

 

Zadaniem szkolenia BHP jest zapoznanie pracowników przede wszystkim z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze specyfikacją zajmowanych przez nich stanowisk. Szkolenie BHP musi przejść każdy pracownik, który podpisał umowę o pracę. Zgodnie z prawem szkolenia BHP dzieli się na dwa rodzaje, a mianowicie:

·      szkolenie wstępne BHP – odbywa się przed przystąpieniem pracownika do pracy i ważne jest przez maksymalnie 12 miesięcy 

·      szkolenie okresowe BHP – odbywa się po wygaśnięciu ważności szkolenia BHP o charakterze wstępnym, kolejne należy powtarzać w określonych odstępach czasowych.

Szkolenie BHP powinno odbywać się w godzinach pracy pracownika, a ich częstotliwość zależy od wykonywanego zawodu. 

 

Jak ożywić szkolenie BHP Bydgoszcz?

 

Szkolenia BHP w Polsce są obowiązkowe. Niestety zazwyczaj w naszym kraju związane są z negatywnym nastawieniem pracowników i kojarzą się z nudnym obowiązkiem. Większość pracowników uważa je za zbędne i nieprzydatne do niczego. Na ogół takie podejście wynika z postawy osoby prowadzącej szkolenie BHP Bydgoszcz. Usługi BHP zazwyczaj przeprowadzane są w duchu lat osiemdziesiątych. Przez lata w firmach zmieniało się niezwykle dużo, natomiast w specyfikacji szkoleń BHP bardzo mało. Aby szkolenia BHP w Bydgoszczy nie były nudne, wystarczy przykuć uwagę uczestników. Można to osiągnąć, ożywiając takie spotkanie, wprowadzając między innymi pokazy z użyciem gaśnicy czy manekinów. Omawiając niektóre zagadnienia można się wspomóc ciekawym slajdem lub filmem ukazującym omawianą tematykę. Ważne, aby przedstawiane przykłady były aktualne, ukazujące zdarzenia z ostatnich lat. Należy pamiętać, że zachęcając uczestników szkolenia do współpracy i aktywnej postawy, możemy osiągnąć zdecydowanie lepsze rezultaty szkolenia oraz zmieniamy obecne podejście pracowników na temat usług BHP w Polsce.

 

Do czego potrzebne są szkolenia BHP Bydgoszcz?

 

Szkolenia BHP w Bydgoszczy mają za zadanie przekazanie wiedzy na temat bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych, pozwalają zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także zorientować się w czynnikach środowiska pracy. Na szkoleniach BHP największy nacisk kładziony jest na ryzyko zawodowe. Ryzyko zawodowe to nic innego jak możliwość pojawienia się zdarzeń niepożądanych, które mogą spowodować wypadek lub prowadzą do zapadnięcia na chorobę zawodową. Ważnym punktem szkolenia BHP jest omówienie zagadnień z zakresu pierwszej pomocy. W Polsce prawo nakazuje udzielenia pomocy osobie poszkodowanej, gdyż może to jej uratować życie, jednak w praktyce nie każdy potrafi podjąć takie działanie. 

Szkolenie BHP przeprowadzone w sposób ciekawy i angażujący uczestników może przyczynić się do skuteczniejszego zapamiętania przekazywanego materiału, a to zaowocuje lepszym przygotowaniem pracownika do pracy na określonym stanowisku.

Redakcja FilarInstalacje